INFORMACJE O FIRMIE

Nasza firma instnieje od 01.02.1999 roku. W ramach działalności oferujemy:

I. OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Likwidacja rozlewów ropopochodnych na wodach morskich i portowych oraz na wodach śródlądowych specjalistycznymi jednostkami przeznaczonymi do zbierania mechanicznego AZO ZBIERAK-1 oraz AZO ZBIERAK-2.

- Odbiór i zdanie do utylizacji zanieczyszczeń ropopochodnych z jednostek pływających w ilości do 28 MT jednorazowo.

- Odbiór i zdanie do utylizacji zanieczyszczeń stałych z jednostek pływających.

- Czyszczenie i mycie nabrzeży zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi przy użyciu specjalistycznego sprzętu:
      • myjka wysokociśnieniowa KARCHER typ HD 1090 ze zbiornikiem na neutralizatory chemiczne.

- Zabezpieczanie prewencyjne skażonego wyciekiem ropopochodnym akwenu zaporą przeciwrozlewową o długości max 200m wysokość zapory 0,7m.

II. HYDROGRAFIA:

Wykonanie:

- Port Gdynia - motorówka hydrograficzna HYDROINEK

- Port Gdańsk - motorówka hydrograficzna HYDRUŚ

Obie jednostki są przygotowane do transportu przyczepami podłodziowymi.

Plan batymetryczny akwenu:

- sonda dwukanałowa SIMRAD EA 400

możliwość wizualizacji przestrzennej badanego akwenu.

Sprawozdanie z badania dna:

- trałowanie hydroakustyczne w obrębie basenów portowych i torów wodnych:

      sonar: Side Scan Transducer AIRMAR SS82 200kHz

Atesty czystości dna:

- Prace nurkowe - Zezwolenie Urzędu Morskiego w Gdyni na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich nr ION-PP-27-1004

- Prace podczyszczeniowe zanieczyszczeń akwenów AZO ZBIERAK-1 - hydrauliczny dźwig pokładowy udźwig max - 1 MT

III. CZARTERY:

Oferujemy czarter jachtu motorowego HYDROINEK na akwenie Zatoki Gdańskiej.

Pragniemy zapewnić, że ceny naszych usług są wynikiem wspólnych negocjacji. Nawiązanie z nami współpracy daje Państwu pewność wysokiej jakości usług, profesjonalizmu i terminowości przy satysfakcjonujących strony relacjach cenowych.

Z poważaniem:              
Mirosław Buchowiecki      
kapitan żeglugi wielkiej