OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach ochrony środowiska firma zajmuje się likwidacją awaryjnych rozlewów na wodach morskich i portowych w rejonie Zatoki Gdańskiej i Puckiej oraz na wodach śródlądowych przy pomocy specjalistycznych jednostek przeznaczonych do zbierania mechanicznego:

Posiadamy pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne: decyzja nr: Śr/Ś III. EB/6620 - 2/2004 - Wojewoda Pomorski.

(proszę kliknąć w wybrane zdjęcie, aby obejrzeć szczegóły)

Zapraszając do współpracy uprzejmie informujemy, że nasza działalność jest prowadzona zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

(Prawo ochrony środowiska Dz. U. 2001.63.635, Ustawa o odpadach Dz. U. 2001.62.628)

Mogą Państwo również zapoznać się z naszymi referencjami.